Rottumer Kerk header image

Geloofsbelijdenis

  • Wij geloven dat de Bijbel het geïnspireerde, onfeilbare en gezaghebbende Woord van God is.
  • Wij geloven dat er één God is, eeuwig bestaande in drie personen: Vader, Zoon en Heilige Geest.
  • Wij geloven in de Godheid van onze Here Jezus Christus, zijn maagdelijke geboorte, zijn zondeloze leven, zijn wonderen, zijn dood, die als offer plaatsvervangend en verzoenend is, zijn lichamelijke opstanding, zijn hemelvaart en zijn zitten aan de rechterhand van de Vader, en zijn persoonlijke wederkomst met macht en heerlijkheid.
  • Wij geloven dat ieder mens zondig en verloren is en daarom tot redding wederom geboren moet worden door de Heilige Geest.
  • Wij geloven in de bediening van de Heilige Geest in deze tijd. Door zijn inwoning wordt de christen in staat gesteld een godvruchtig leven te leiden.
  • Wij geloven in de wederopstanding van hen die behouden worden tot de opstanding ten leven en van hen die verloren gaan tot de opstanding ten oordeel.
  • Wij geloven in de geestelijke eenheid van hen die in Christus geloven.

 

Jezus Christus is de Zoon van God.

Hij is gekruisigd, gestorven en begraven als plaatsvervangend en verzoenend offer voor ons. Wij geloven dat Hij op de eerste dag van de nieuwe week, ook lichamelijk weer is opgestaan. Onze opgestane Heer en Heiland zit na Zijn hemelvaart aan de rechterhand van de Vader. Vanuit Gods Woord verwachten wij Zijn spoedige wederkomst, waarnaar wij met verlangen uitzien. Onze waarden zijn hierop gebaseerd en bepalen ons denken en ons doen.
close window

Service Times & Directions

Weekend Masses in English

Saturday Morning: 8:00 am

Saturday Vigil: 4:30 pm

Sunday: 7:30 am, 9:00 am, 10:45 am,
12:30 pm, 5:30 pm

Weekend Masses In Español

Saturday Vigil: 6:15pm

Sunday: 9:00am, 7:15pm

Weekday Morning Masses

Monday, Tuesday, Thursday & Friday: 8:30 am

map
6654 Main Street
Wonderland, AK 45202
(513) 555-7856