Rottumer Kerk header image

Bevrijding

Bevrijdingspastoraat

 

Bevrijdingspastoraat is een vorm van pastorale begeleiding van christenen die te maken hebben met de gevolgen van geestelijke strijd en occulte belasting, die hun (geloofs)leven op verschillende gebieden in meer of mindere mate bepaalt.

 

Ook wij willen mensen die hierin verstrikt zijn geraakt en gevangen zijn in gebondenheid, ondersteunen in hun bevrijdingsproces. Dit in de naam van de Here Jezus Christus. In Zijn liefde en in de kracht van de Heilige Geest willen wij hen helpen, zodat zij hun identiteit en vrijheid in Christus terug weten te vinden.

 

Het is Gods wil dat mensen gaan leven zoals Hij dat van hen vraagt. De mens is geboren om vrij te zijn, zoals Gods Woord ons leert in Galaten 5:13:

 

Want u bent geroepen om vrij te zijn!

 

Het is ons verlangen dat velen zullen ontdekken dat Gods liefde de duisternis overwint!

 

Jezus Christus is de Zoon van God.

Hij is gekruisigd, gestorven en begraven als plaatsvervangend en verzoenend offer voor ons. Wij geloven dat Hij op de eerste dag van de nieuwe week, ook lichamelijk weer is opgestaan. Onze opgestane Heer en Heiland zit na Zijn hemelvaart aan de rechterhand van de Vader. Vanuit Gods Woord verwachten wij Zijn spoedige wederkomst, waarnaar wij met verlangen uitzien. Onze waarden zijn hierop gebaseerd en bepalen ons denken en ons doen.
close window

Service Times & Directions

Weekend Masses in English

Saturday Morning: 8:00 am

Saturday Vigil: 4:30 pm

Sunday: 7:30 am, 9:00 am, 10:45 am,
12:30 pm, 5:30 pm

Weekend Masses In Español

Saturday Vigil: 6:15pm

Sunday: 9:00am, 7:15pm

Weekday Morning Masses

Monday, Tuesday, Thursday & Friday: 8:30 am

map
6654 Main Street
Wonderland, AK 45202
(513) 555-7856