Rottumer Kerk header image

Avondmaal

Wij willen in opdracht van de Here Jezus regelmatig deelnemen aan het door Hem ingestelde Avondmaal. Door brood en wijn tot ons te nemen verkondigen wij het plaatsvervangend lijden en sterven van de Here Jezus Christus tot onze redding.
Vieren van het Avondmaal bevestigt en benadrukt ook onze gemeenschap en onze eenheid met de Here Jezus Christus en met elkaar, in de verwachting van Zijn spoedige wederkomst. De regelmatige viering bemoedigt en versterkt ons in het geloof.

Wie zich heeft bekeerd en een levende relatie met God heeft doordat men de Here Jezus heeft aangenomen als persoonlijke Verlosser, mag deelnemen aan het Avondmaal: het breken en het eten van het brood en het drinken van de beker.

Een leeftijd om deel te kunnen nemen aan het Avondmaal hebben wij niet vastgesteld. Uitgangspunt is dat deelnemers aan het Avondmaal in staat zijn hun verantwoording tegenover God te overzien. En dat zij die verantwoordelijkheid vanuit hun zelfstandig geloof nemen en bewust kiezen om aan het Avondmaal deel te nemen. “Ieder beproeve zichzelf”, schrijft Paulus in dit verband (1 Kor. 11:28).
Wij gaan ervan uit dat ouders die verantwoordelijkheid voor hun kinderen nemen. Wij verwachten dat ouders hun kinderen vooraf vertellen wat deelname aan het Avondmaal betekent.

Hiermee willen wij waarborgen dat op een waardige wijze het brood gegeten en de beker des Heren gedronken worden, zoals Paulus dit in 1 Korintiërs 11:17-34 verwoordt.

 

Jezus Christus is de Zoon van God.

Hij is gekruisigd, gestorven en begraven als plaatsvervangend en verzoenend offer voor ons. Wij geloven dat Hij op de eerste dag van de nieuwe week, ook lichamelijk weer is opgestaan. Onze opgestane Heer en Heiland zit na Zijn hemelvaart aan de rechterhand van de Vader. Vanuit Gods Woord verwachten wij Zijn spoedige wederkomst, waarnaar wij met verlangen uitzien. Onze waarden zijn hierop gebaseerd en bepalen ons denken en ons doen.
close window

Service Times & Directions

Weekend Masses in English

Saturday Morning: 8:00 am

Saturday Vigil: 4:30 pm

Sunday: 7:30 am, 9:00 am, 10:45 am,
12:30 pm, 5:30 pm

Weekend Masses In Español

Saturday Vigil: 6:15pm

Sunday: 9:00am, 7:15pm

Weekday Morning Masses

Monday, Tuesday, Thursday & Friday: 8:30 am

map
6654 Main Street
Wonderland, AK 45202
(513) 555-7856