slide 1 slide 2 slide 3 slide 4 slide 5 slide 6 slide 7 slide 8 slide 9 slide 10 slide 11 slide 12 slide 13 slide 14

Welkom

In 1979 werd de kerk in Rottum, die al lange tijd niet meer in gebruik was en daardoor een uiterst onzekere toekomst dreigde tegemoet te gaan, gekocht door ds. en mevrouw Ockels, destijds als predikantsechtpaar werkzaam in de gemeenten Usquert-Rottum en Kantens-Stitswerd.

Zij voelden het als hun opdracht om het gebouw weer zijn oude functie te geven om zo de verkondiging van het Evangelie, die begonnen was vanaf de vestiging van het klooster Sint Juliana te Rottum in de 13e eeuw, weer voortgang te doen vinden.

Er werd bewust geen aansluiting gezocht bij bestaande kerkgenootschappen; de opzet was: een plaats te zijn, waar iedereen zich thuis kon voelen zonder lid te hoeven worden.

Om ook in de toekomst te kunnen blijven functioneren werd na enkele jaren gekozen voor de vorm van een stichting.

In 2012 werd de organisatie van de diensten in de Rottumer kerk opnieuw besproken. Daarbij kwamen onder andere aan de orde:  de belangrijkheid van pastoraat en de wenselijkheid van verdere steun bij de uitvoering van de kerkdiensten.

Onder een aantal van hen leefde een sterk verlangen om zich actief hiervoor in te zetten en zo aan de hier rond de kerk langzaam groeiende gemeenschap pastoraat en andere geestelijke steun te  bieden.

De visie van waaruit door hen gewerkt wordt, zonder dat het ook aan de bezoekers van de diensten opgelegd of verwacht wordt, vindt u, verder uitgewerkt, onder “Beleidsplan”.

Jezus Christus is de Zoon van God.

Hij is gekruisigd, gestorven en begraven als plaatsvervangend en verzoenend offer voor ons. Wij geloven dat Hij op de eerste dag van de nieuwe week, ook lichamelijk weer is opgestaan. Onze opgestane Heer en Heiland zit na Zijn hemelvaart aan de rechterhand van de Vader. Vanuit Gods Woord verwachten wij Zijn spoedige wederkomst, waarnaar wij met verlangen uitzien. Onze waarden zijn hierop gebaseerd en bepalen ons denken en ons doen.
close window

Service Times & Directions

Weekend Masses in English

Saturday Morning: 8:00 am

Saturday Vigil: 4:30 pm

Sunday: 7:30 am, 9:00 am, 10:45 am,
12:30 pm, 5:30 pm

Weekend Masses In Español

Saturday Vigil: 6:15pm

Sunday: 9:00am, 7:15pm

Weekday Morning Masses

Monday, Tuesday, Thursday & Friday: 8:30 am

map
6654 Main Street
Wonderland, AK 45202
(513) 555-7856