Rottumer Kerk header image

Contact

Gegevens:
Kloosterweg 13
9998XD
Rottum Gn
E-mail : info@rottumerkerk.nl
Tel: 0595464596 of 0595433351

Donaties zijn welkom op NL93RABO03422.09.531. ter attentie van de ST. Rottumer Kerk.

Hieronder bevind voor het gemak een kaartje van de locatie van onze kerk.
Voel je welkom om een dienst bij te wonen!

Jezus Christus is de Zoon van God.

Hij is gekruisigd, gestorven en begraven als plaatsvervangend en verzoenend offer voor ons. Wij geloven dat Hij op de eerste dag van de nieuwe week, ook lichamelijk weer is opgestaan. Onze opgestane Heer en Heiland zit na Zijn hemelvaart aan de rechterhand van de Vader. Vanuit Gods Woord verwachten wij Zijn spoedige wederkomst, waarnaar wij met verlangen uitzien. Onze waarden zijn hierop gebaseerd en bepalen ons denken en ons doen.
close window

Service Times & Directions

Weekend Masses in English

Saturday Morning: 8:00 am

Saturday Vigil: 4:30 pm

Sunday: 7:30 am, 9:00 am, 10:45 am,
12:30 pm, 5:30 pm

Weekend Masses In Español

Saturday Vigil: 6:15pm

Sunday: 9:00am, 7:15pm

Weekday Morning Masses

Monday, Tuesday, Thursday & Friday: 8:30 am

map
6654 Main Street
Wonderland, AK 45202
(513) 555-7856