Rottumer Kerk header image

Gastenboek

4 reacties

 1. door Irene Nevels

  Op 18 juli, 2011

  Wat een goede website is dit !
  Wat een genade om hier bijeen te komen en
  dat we elkaar dan vinden in Jezus Christus.
  Ook dat Gods Woord serieus genomen wordt
  en dat deze gemeente voor een ieder toegankelijk Is !
  We verwachten het van de Here ,ook wat Hij gaat doen in het Noorden !
  Mijn complimenten voor het bedrijf die deze website heeft gemaakt !
  Irene Nevels

 2. door Frits Ockels

  Op 3 januari, 2012

  Ik hoop dat meer mensen dit met mij mogen ervaren;
  In ruimte, stilte en eenzaamheid.
  Dat de Here Jezus zich aan jou zal openbaren.
  Als de vriend voor het leven bij wie je rust vindt.
  Hij wil jou los maken van alle zaken die jou binden.
  Van alle zorg en last.
  Hij bevrijdt van alles wat diep van binnen aan jou knaagt.
  Genade wanneer jij Jezus zo ontmoet.

  Amazing grace (how sweet the sound)
  that saved a wretch like me!
  I once was lost, but now I am found,
  Was blind, but now I see.

  The Lord has promised good to me,
  His word my hope secures;
  He will my shield and portion be,
  as long as life endures.
  (John Newton)

 3. door Siska

  Op 18 maart, 2012

  Wat een rijkdom om te weten dat Jezus alles heeft volbracht!
  Bij Hem zijn wij geborgen.

  Zo lief had God de Vader ons,
  dat Hij zijn eigen Zoon zond
  tot heil van ons gebroken hart,
  omdat Hij ons zo kostbaar vond.
  Hoe diep en schrijnend was Gods pijn
  toen Hij zijn Zoon zo lijden zag;
  toch is het Jezus’ bloed dat ons
  weer dicht in zijn nabijheid bracht.

  O zie de mens daar aan het kruis,
  met al mijn schuld beladen;
  beschaamd hoor ik mijn eigen stem
  Hem loochenen en smaden.
  Het was mijn zonde die Hij droeg,
  totdat Hij riep: ‘Het is volbracht!’;
  zijn laatste adem bracht mij hoop,
  zijn sterven werd mijn levenskracht.

  Ik roem niet meer in eigen kracht,
  in gaven, in wat wijsheid is;
  ik roem alleen nog in de Heer,
  zijn dood en zijn verrijzenis.
  Hoe zou ik delen in zijn loon,
  de zege die Hij heeft behaald?
  Maar dit weet ik met heel mijn hart:
  zijn offer heeft mijn schuld betaald.

 4. door Siska

  Op 1 november, 2014

  Lieve mensen steun alstublieft deze petitie, bvd Siska
  Red Asia Bibi
  Asia Bibi uit Pakistan moet worden vrijgelaten uit de dodencel en worden vrijgesproken van godslastering. Met die inzet is SDOK samen met Jubilee Campaign en ChristenUnie de petitiecampagne ‘Red Asia Bibi’ gestart.

  Asia Bibi werd in 2010 ter dood veroordeeld omdat ze de profeet Mohammed zou hebben beledigd. Sindsdien zit zij in de dodencel, in afwachting op het hoger beroep. Twee weken geleden werd dit vonnis bekrachtigd door een hogere rechtbank in Lahore.

  Petitie
  Dit was de aanleiding om met een aantal organisaties gezamenlijk de website http://www.redasiabibi.nl te openen. Op deze website verzamelen we twee weken lang handtekeningen voor een petitie, waarin om de vrijlating en vrijspraak van Bibi wordt gevraagd. Het is de bedoeling dat de handtekeningen worden aangeboden aan minister Bert Koenders (Buitenlandse Zaken), de Hoge Vertegenwoordiger van de Europese Unie en de ambassadeur van Pakistan. Daarnaast wil de ChristenUnie binnenkort in de Tweede Kamer een hoorzitting houden over ‘de onrechtvaardige praktijk van blasfemiewetten in Pakistan’.

  Jubilee Campaign vindt de veroordeling van Asia Bibi een stuitend voorbeeld van de schending van mensenrechten én van oneerlijke rechtspraak. “Asia is ter dood veroordeeld, terwijl ze zich niet schuldig heeft gemaakt aan godslastering”, zegt Albert Koop, jurist bij Jubilee Campaign die zich bezighoudt met Pakistan. “Ze heeft slechts haar geloof verdedigd tegenover haar collega’s. Haar zaak is het zoveelste voorbeeld van het feit dat de Pakistaanse blasfemiewetten op grote schaal worden misbruikt om persoonlijke conflicten op te lossen.”

  Teken de petitie voor Asi Bibi.

  Wilt u blijven bidden om de vrijlating van Asia Bibi? Bid ook voor haar man en kinderen, die ook bedreigd worden en al jaren in angst leven.

Laat een bericht achter

Jezus Christus is de Zoon van God.

Hij is gekruisigd, gestorven en begraven als plaatsvervangend en verzoenend offer voor ons. Wij geloven dat Hij op de eerste dag van de nieuwe week, ook lichamelijk weer is opgestaan. Onze opgestane Heer en Heiland zit na Zijn hemelvaart aan de rechterhand van de Vader. Vanuit Gods Woord verwachten wij Zijn spoedige wederkomst, waarnaar wij met verlangen uitzien. Onze waarden zijn hierop gebaseerd en bepalen ons denken en ons doen.
close window

Service Times & Directions

Weekend Masses in English

Saturday Morning: 8:00 am

Saturday Vigil: 4:30 pm

Sunday: 7:30 am, 9:00 am, 10:45 am,
12:30 pm, 5:30 pm

Weekend Masses In Español

Saturday Vigil: 6:15pm

Sunday: 9:00am, 7:15pm

Weekday Morning Masses

Monday, Tuesday, Thursday & Friday: 8:30 am

map
6654 Main Street
Wonderland, AK 45202
(513) 555-7856